Jdi na obsah Jdi na menu
 


BENDŮV MEMORIÁL 2008
Datum konání: 6.9.2008

Místo konání: areál KK U ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV

Kategorie: závodí se podle NZŘ
1) ZZO
2) ZM
3) ZVV1
4) ZVV2
5) kategorie štěňat od 4 do 10 měsíců -poslušnost podle ZM
Pes mladší 6ti let nesmí startovat v nižší kategorii než ze které má složenou zkoušku.
Časový program: 7:00 -7:30 hod. – prezentace , 8:00 hod nástup a zahájení závodu
V případě velkého počtu závodníků v kategoriích ZVV1 a ZVV2 si pořadatel vyhrazuje právo začít stopu před zahájením závodu a to v 6.00 hod.
Startovné: 1. uzávěrka 250,-Kč za psa, 2. uzávěrka 350,- Kč
Vet. podmínky: Očkovací průkaz s platným očkováním na vzteklinu a infekční choroby
(ne starší 1 roku a ne mladší 1 měsíce)

Podmínky účasti:

· Znát propozice závodu a zkušební řád a řídit se jimi.
· Plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů
· Háravé feny hlásit pořadateli před zahájením závodu
· Předložit očkovací průkaz s platným očkováním
Všichni účastníci obdrží diplom a věcné ceny, první tři v každé kategorii poháry či plakety.
Protest může být podán písemnou formou v kanceláři pořadatele před ukončením
posuzování závodu současně se složením jistiny ve výši 500,-Kč, která při rozhodnutí v
neprospěch stěžovatele propadne.
Dle zákona č.77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech
sportovních a veřejných akcích.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu
psa.
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak bude přihláška vrácena. Ve vyjímečných případech a po dohodě s pořadatelem lze zaplatit až na místě a sice jako na 2. uzávěrku.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Pes může být přihlášen pouze do jedné kategorie. Přeřazování a vyřazování psů po uzávěrce není možné.
bankovní spojení: Komerční banka Plzeň-město, č.ú. 446 30 311/0100
vaiabilní symbol: 08
Do zprávy pro příjemce uvádějte Bendův memoriál
Občerstvení zajištěno, v areálu je možné přespat ve vlastních stanech .
Po skončení závodu možnost společného posezení a výcviku.
___________________________________________________________________________
1. uzávěrka přihlášek : 15.7.2008
2. uzávěrka přihlášek : 1.8.2008
Přihlášky a informace:
Michaela Ondřichová – kontakt : Michaela.Ondrichova@seznam.cz mob. 603 165 336